SAMTYKKEERKLÆRING

SAMTYKKEERKLÆRING

Når du møder op til din første session hos mig, vil du blive bedt om at skrive under på nedenstående samtykkeerklæring for terapi og databehandling.
Dette er et EU-lovkrav og en forudsætning for at jeg må håndtere dine data, som jeg gør, når jeg skriver noter og/eller optager sessionen.
Du har selvfølgelig ret til at få slettet dine data efterfølgende, hvis du ønsker det.
Booker du en online session, sender jeg dig samtykkeerklæringen på mail sammen med din bookingbekræftelse.
Medmindre jeg hører andet fra dig, anser jeg herefter aftalen for accepteret.

SAMTYKKEERKLÆRING FOR TERAPI/KURSER OG DATABEHANDLING V. SIKKER I DIG SELV

TERAPI
1.
Hvis klienten lider af skizofreni, psykoser eller lignende alvorlige psykiatriske lidelser, har klienten pligt til at oplyse Tobias Højgaard Sørensen om dette inden sessionen.

2.
Tobias Højgaard Sørensen har ret til at afvise klienter med alvorlige psykiatriske lidelser, hvis Tobias Højgaard Sørensen vurderer, at klienten ikke vil have gavn af behandlingen.
Resultatet af behandlingen afhænger blandt andet af klientens egen indsats og indstilling.
Tobias Højgaard Sørensen kan derfor ikke stilles til ansvar for resultatet.

KURSER

1.
Kursusdeltageren vælger af egen fri vilje om denne ønsker at deltage i øvelser/teknikker, instrueret af Sikker I Dig Selvs instruktører, under afholdelse af kurser.

2.
Kursusdeltageren står selv til ansvar for at vurdere, om denne er i stand til at udføre viste øvelser/teknikker på forsvarlig vis.

3.
Sikker I Dig Selv og dennes ansatte kan ikke stilles til juridisk ansvar for evt. skadespådragelse under kurser.

DATABEHANDLING
1.
Formålet med indsamlingen: Formålet med databehandlingen er:

a.
At udføre den bedst mulige serviceydelse/behandling af klienten ved at Tobias Højgaard Sørensen noterer relevant information, som klienten selv fortæller eller som Tobias Højgaard Sørensen iagttager under sessionen, til brug senere i sessionen eller for at Tobias Højgaard Sørensen kan læse op på klientens case inden eventuelle fremtidige sessioner.

b.
At kunne udstede og tilsende faktura og anden information, eksempelvis lydfil fra sessionen.

c.
At kunne dokumentere at behandlingen er foregået efter forskriften og er etisk upåklagelig.

d.
At Tobias Højgaard Sørensen kan bruge casen i anonymiseret, uidentificerbar form til erfaringsindsamling og udgivelser angående erfaring med den pågældende type behandling.
Eksempel: Hvis du har fået kropsterapi, kan den erfaring, Tobias Højgaard Sørensen har fået fra denne behandling, indgå i anonymiseret form, når han udtaler sig eller skriver om kropsterapi og giver eksempler på sådanne behandlingers indhold.

2.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige: Tobias Højgaard Sørensen, kontakt@sikkeridigselv.dk, tlf. 28791856.

3.
Modtagere eller kategorier af modtagere af oplysningerne: Oplysningerne videregives ikke til tredjepart, med undtagelse af casehistorier, der ifølge punkt 1d i denne samtykkeerklæring kan blive brugt i anonymiseret form i udtalelser og udgivelser af Tobias Højgaard Sørensen.
Her vil disse udgivelser blive offentligt tilgængelige.
Disse udgivelser indeholder ingen data, der kan identificere personen.

4.
Den registreredes rettigheder til at rette og slette data: Du kan til enhver tid henvende dig til Tobias Højgaard Sørensen for at få rettet eller slettet dine data.
Hvis din casehistorie allerede indgår i anonymiseret form i en udgivelse, kan denne udgivelse ikke trækkes tilbage.
5.
Hjemmelsgrundlaget for behandlingen:

a.
Den registrerede har givet samtykke ved at underskrive denne erklæring.

b.
Behandlingen af data er nødvendig for gennemførelse af serviceydelsen til den registrerede person.

c.
Behandlingen er nødvendig for at forfølge Tobias Højgaard Sørensens legitime interesser, og disse interesser overstiger ikke den registrerede persons interesse i ikke at blive behandlet.
Tobias Højgaard Sørensen interesser er:
1) at udføre den bedst mulige behandling.
2) at indsamle erfaring for at kunne optimere sine behandlinger og bidrage til den generelle viden om terapeutisk behandling af hensyn til offentlig sundhed (jf. artikel 17(3) i GDPR-lovgivningen).
Hvis du ikke ønsker dine data behandlet, kan du trække dit samtykke tilbage.
6.
Rettigheder til at trække samtykke tilbage: Du kan til enhver tid trække dit samtykke til databehandlingen tilbage.
Dette gælder dog ikke, hvis din case er blevet benyttet i anonymiseret form til udgivelser, da udgivelserne ikke kan trækkes tilbage.
Her kan du trække dit samtykke til at indgå i fremtidige udgivelser tilbage.
7.
Muligheder for at klage til den nationale databeskyttelsesmyndighed (Datatilsynet): Hvis du mener, at Tobias Højgaard Sørensen ikke har behandlet dine data i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage over databehandlingen til Datatilsynet, datatilsynet.dk, tlf. 33 19 32 00.